எச்சரிக்கை! எச்சரிக்கை! எச்சரிக்கை! இயேசுவின் வருகையின் அடையலாம்!!!!

இதயத்துடிப்பை கண்காணிக்கும் சிப் (CHIP) என்ற பெயரில் தற்காலத்தில் மேற்கத்திய வைத்தியசாலைகளில் மனித உடலுக்குள் நுழைவிக்கப்படும் அரிசி மணி போன்ற இந்த மைக்றோசிப் (MICRO CHIP) மாபெரும் யூதசதித் திட்டங்களில் ஒன்றாகும். இது யாருடைய உடலில் நுழைவிக்கப்படுமோ அவ்விநாடியிலிருந்து அவர் பற்றிய தகவல்களை அது COMPUTER க்கு வழங்குகின்றது.
போதல், வருதல், இருக்கும் இடம் போன்ற அத்தனை செயற்பாடுகளையும் இதன் மூலம் அறியலாம். இரத்தத்தில் போட்டால் ஓடித்திரியும் அதனால் ஆபத்து ஏற்படும் என்பதால் இரண்டு நரம்புகளுக்கு மத்தியில் இதனை நுழைவிக்கின்றனர். அமரிக்கா, மெக்சிகோ போன்ற நாடுகளில் இதை நடைமுறைப்படுத்தியுள்ளனர்.
அமரிக்கா போன்ற நாடுகளில் இதை உடம்பில் நுழைவிக்காதவரை வைத்தியசாலைகளில் நோயளிக்கு அனுமதி வழங்கப்பட மாட்டாது. அதற்கு அவர்கள் கூறும் காரணம் உங்களுக்கு கோமாநிலை ஏற்பட்டால் முந்திய தகவலை அறிவதற்காக என்பதே.
படத்தில் காட்டப்படக்கூடிய டவர்(TOWER) மூலமே இதன் தகவல்கள் COMPUTER ஐ சென்றடைகிறது.

படத்தில் காணப்படும் இக்கட்டிடம் பெல்ஜியத்தில் உள்ளது. இது முழுக்க (CHIP) சிப்பினால் ஆனது.

இங்கேயே இந்த CHIP இன் மூலம் அனுப்பப் படுகின்ற அனைத்து தகவல்களும் பதியப்படுகின்றது. இக்கட்டிடத்திற்கு பீஸ்ட்(BEAST) என பெயரிட்டுள்ளார்கள். காரணம் பைபிளில் “BEAST என்ற ஒன்று வரும். அது மனிதர்களை அடையாளமிடும். அது இல்லாமல் கொடுக்கல், வாங்கல் செய்ய முடியாது என வந்துள்ளது.
இன்று இந்த CHIP ஐ நெற்றியில் பொருத்த முயற்சித்து வருகின்றனர். இவ்வாறு உளவு பார்துக்கொண்டிருக்கும் இந்த CHIP க்கு யூதர்களால் வைக்கப்பட்டுள்ள பெயர் RFID (Radio-frequency identification) என்பதாகும். யூதர்களால் திட்டமிடப்பட்டு நுழைவிக்கப்படும் இந்ந CHIP இதயத்துடிப்பை கண்காணிப்பதுவல்ல.

மாறாக இயேசுவின் வருகையின் அடையலாம்!!!!
Revelation - 13 : 16-18
"16. And he causeth all, both small and great, rich and poor, free and bond, to receive a mark in their right hand, or in their foreheads:
17. And that no man might buy or sell, save he that had the mark, or the name of the beast, or the number of his name.
18. Here is wisdom. Let him that hath understanding count the number of the beast: for it is the number of a man; and his number is Six hundred threescore and six"

Comments